CESSIONS D’ESPAI

QUÈ ÉS?

El servei de cessions d’espai és un recurs que se centra en posar a l’abast els espais i infraestructures del Teatre Zona Nord. Així, es busca facilitar a través d’un suport infraestructural i tècnic, si cal, el desenvolupament de les activitats cíviques i culturals que cada entitat o grup vol realitzar.

PER A QUI ÉS?

Va dirigit a totes les associacions, entitats, ciutadans i professionals de les arts escèniques, tant del territori com de la ciutat.

PREUS

Aquesta cessió es gestiona mitjançant un lloguer a preus públics, de forma gratuïta o a través de contraprestació, segons sigui la demanda del cas.


Fitxa de sol·licitud   

images

 

   Normativa Teatre

 images

 

 

Share