PROGRAMA DE RESIDÈNCIES TÈCNIQUES

El Teatre Zona Nord és un equipament públic dedicat a la difusió de les arts escèniques i al foment de la creació. Enguany el teatre vol obrir un Programa de residències tècniques dirigit a artistes i companyies.

QUÈ ÉS?

És un programa que ofereix la possibilitat de dur a terme l’última fase del procés de creació, abans de l’eventual presentació pública de l’espectacle.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

L’objectiu és brindar a aquells que han iniciat un procés de creació la possibilitat de disposar d’un espai completament equipat per abordar la posada en escena del muntatge. Es tracta d’un espai que permetrà a les companyies incorporar als assajos la part tècnica (llums i so), així con escenografia, vestuari, entre d’altres.

 

PER A QUI ÉS?

Va dirigit a tots els artistes i compayies de teatre i dansa.

 

QUÈ S’OFEREIX?

  • Equipament complet del teatre
  • Assistència tècnica especialitzada (llums i so)

Veure PDF adjunt.

 

QUINES SÓN LES CONDICIONS?

  • El compromís per part de la companyia de l’execució efectiva d’una contraprestació que es pactarà prèviament.
  • Enviar la fitxa adjuntadateatre@cczonanord.net, la memòria explicativa del projecte i els currículums dels integrants.

 

 

     PROGRAMA DE RESIDÈNCIES
images

 

                   FITXA TÈCNICA images

 

Share